KNAW

Research

Effective control galland soldier

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effective control galland soldier
Period 03 / 2009 - 01 / 2011
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/163881
Research number OND1338239
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In de biologische vollegrondsgroenteteelt op zandgronden vormt knopkruid een groot probleem. Knopkruid gedraagt zich anders dan de meeste andere onkruiden. Er worden veldproeven uitgevoerd met een vals zaaibed, met natuurlijke bodembedekking en met predatie.

Resultaten
Doordat de onkruidsoort knopkruid (Galinsoga parviflora) met de huidige toegelaten middelen niet of onvoldoende bestreden kan worden, veroorzaakt deze steeds meer problemen in de teelt van allerlei akkerbouw en vollegrondsgroenten gewassen. In 2009 en 2010 zijn veldproeven uitgevoerd om te toetsen of knopkruid te beheersen is met alternatieve methoden zoals vals zaaibed, predatie en bedekking. De resultaten zijn wisselend.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation