KNAW

Onderzoek

Klimaat bij de "Kas zonder gas"

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Klimaat bij de "Kas zonder gas"
Looptijd 12 / 2007 - 12 / 2008
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/138001
Onderzoeknummer OND1338333
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Dit project moet inzicht geven in het klimaat dat met het systeem zoals gebruikt bij de kas zonder gas wordt gemaakt. Het gaat hierbij om de temperatuur-, de luchtvochtigheid- en luchtsnelheidsverdeling. Van belang is de homogeniteit van het systeem te bepalen voor verschillende operating modes van het systeem. (koelen of verwarmen, rustig en hard blazend, met en zonder ventilatie met buitenlucht.) Deze metingen worden gebruikt als kalibratie voor CFD berekeningen waarmee het totaal beeld van de kas weergegeven kan worden.

Resultaten
De kas zonder gas is een semi-gesloten kas waarin Phalaenopsis wordt geteeld op tafels. De verdeling van temperatuur en vocht is niet optimaal. Verhoging van de luchtweerstand van de tafel zou de verdeling verbeteren.

Daarnaast kunnen de grote temperatuurverschillen tijdens het verwarmen worden verkleind door de ventilatoren op een hoger toerental te laten draaien. Wel zal het energiegebruik van de ventilatoren toenemen door deze maatregel.

De ventilatoren worden ook ingezet om het microklimaat te verbeteren rond de plant. De metingen laten zien dat dit alleen nut heeft op het moment dat de ramen gesloten zijn en op koude dagen ook de schermen.

Ontvochtigen kan door condensatie in de LBK of door ventilatie met buitenlucht. Mechanische buitenlucht aanzuiging is beter controleerbaar en de verdeling is ook optimaal indien met luchtslangen wordt gewerkt.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. F.L.K. Kempkes
Projectleider Ir. J.B. Campen
Contactpersoon A. Dijkshoorn

Classificatie

D14800 Energie
D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie