KNAW

Research

KWIN voor de fruitteelt editie 2009-2010 (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title KWIN voor de fruitteelt editie 2009-2010 (NL)
Period 01 / 2008 - 12 / 2010
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/134961
Research number OND1338344
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
De KWIN- fruit is een veelvuldig gebruikt normoverzicht voor fruitgewassen: saldobegrotingen, stichtingskosten berekeningen, benodigde basisgegevens als prijzen, productienormen, toegerekende kosten zoals hagelverzekering, materiaalkosten en arbeidsgegevens.

Het wordt geraadpleegd door banken, verzekeringsinstellingen, belastingdienst en belastingadviseurs en bij schadetaxaties. Daarnaast worden gegevens door fruittelers zelf gebruikt om inzicht te krijgen in kosten en arbeidsuren. Ook voorlichters, tuinbouwonderwijs en praktijkonderzoekers maken veelvuldig gebruik van gegevens uit KWIN-fruit.

Het doel van dit project is het actualiseren van KWIN 2003/2004.

Resultaten
De nieuwe versie van de KWIN-Fruit is vanaf vanaf 1 februari 2010, beschikbaar. Deze nieuwe uitgave bevat informatie over de teelttechnische, administratieve, markt- en bedrijfskundige aspecten van de teelten van groot- en steenfruit (appel, peer, pruim en zoete- en zure kers) en houtig kleinfruit (bessen, frambozen en bramen). De KWIN-Fruit wordt door fruittelers, medewerkers van banken en accountantskantoren, bedrijfseconomische voorlichters, verzekeraars en beleidsmedewerkers gebruikt bij het opstellen en beoordelen van begrotingen, bedrijfsplannen en schadeberekeningen.

Voor ondernemers die heffing betalen aan het Productschap Tuinbouw, is het rapport gratis te downloaden (zie documenten).

De KWIN-Fruit 2009/2010 kost 125,- (inclusief btw) per exemplaar en is te bestellen door overmaken van het totaalbedrag op bankrekeningnummer 30.70.00.427 van de Rabobank Vallei en Rijn, Ede ten name van PPO/PRI te Wageningen. Bij de betaalopdracht gaarne vermelden: PPO 2009-41, KWIN-Fruit, het gewenste aantal exemplaren en het volledige verzendadres.

KWIN-Fruit is een uitgave van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR en het Productschap Tuinbouw.

Related organisations

Related people

Contact person J. Vink

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation