KNAW

Onderzoek

Ledbelichting in Lelie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ledbelichting in Lelie
Looptijd 04 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/294226
Onderzoeknummer OND1338347
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het doel is om:

- Te bepalen of de kwaliteit van lelie te sturen is in de voortrekfase door de verhouding rode : blauwe LED s te variëren.
- Te bepalen wat de minimale totale lichthoeveelheid hierbij moet zijn.
- Op grond van de resultaten bedrijfseconomisch doorrekenen of het verlengen van de voortrekfase in een meerlagensysteem onder LED s tot kostprijsverlaging leidt.

Resultaten
Het is in dit project goed mogelijk gebleken om lelies de eerste 6 weken van de groei (tot knoppen zichtbaar worden) onder 50 µmol rode of blauwe LED voor te trekken. De takkwaliteit is dan min of meer vergelijkbaar met de takkwaliteit in de kascontrole.

Onder een combinatie van rode + blauwe LED is de kwaliteit afhankelijk van de cultivar iets minder wat tot uiting kwam in langere slappere takken, knopval in Brindisi en bladverbranding in Helvetia. De minimaal benodigde intensiteit rode + blauwe LED verschilt per cultivar en periode van opplant.

Door de lelies de eerste weken van de groei, tot het moment dat de knoppen zichtbaar worden in de cel onder LED voor te trekken is het mogelijk om het aantal kasdagen te verlagen. Hoewel de huidige LED s op dit moment weinig efficiënt zijn, is voortrek in meerlagen in een bewaarcel onder LED economisch haalbaar.

De productie gaat fors omhoog tegen lagere productiekosten per steel.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Medema

Classificatie

D14340 Meet- en regeltechniek
D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie