KNAW

Research

Logistic messages flower bulbs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Logistic messages flower bulbs
Period 01 / 2007 - 06 / 2008
Status Completed
Research number OND1338352
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Greenlog (samenwerkingsverband van transporteurs in de bollensector) heeft EDIbulb benaderd met het verzoek om een standaard berichtenset te ontwikklen op gebied van logistiek. Naar aanleiding van dit verzoek is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dat geleid heeft tot een intentieverklaring van relevante partijen in de sector.

De ontwikkeling van de berichtenset (6 berichten) is opgesplist in een ontwerpfase en een realisatiefase. Voor de out-of-pocket kosten van de ontwerpfase wordt door EDIbulb een beroep gedaan op Syntens en het Productschap Tuinbouw, betrokken bedrijven leveren een bijdraage in natura. De realisatie is integraal voor rekening van de deelnemende bedrijven.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. P. Ravensbergen

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation