KNAW

Research

N-fertilisation tulip on heavy soil

Pagina-navigatie:


Update content


Title N-fertilisation tulip on heavy soil
Period 01 / 2009 - 09 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/294186
Research number OND1338370
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Betreft verzoek om aanvullende financiering voor project "N-bemesting op zware grond". Aanvullend budget is nodig voor afbroei van de bollen, verslaglegging, publicatie van resultaten en open dag PPO.

Resultaten
In een onderzoek werden verschillende stikstofdoseringen vergeleken met NBS. Het bemestingsregime leidde in ¾ van de proeven niet tot een verschil in opbrengst. In één van de proefjaren leverde de hoogste praktijkgift meer bollen dan met NBS. De bewering van de praktijk is dus soms waar. Deze bemestingswijze is echter vanwege het tijdstip van toepassen en vanwege de hoeveelheid stikstof niet toegestaan.

Naarmate er meer stikstof gegeven werd nam het stikstofgehalte in de bol toe. Er was geen verband tussen het stikstofbemestingsregime en het percentage zuur. Wat de broeikwaliteit betreft waren er evenmin verschillen tussen NBS en praktijkbemesting. Met NBS kan een goede opbrengst worden gehaald.

Related organisations

Related people

Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation