KNAW

Research

Sodium hypochlorite

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sodium hypochlorite
Period 01 / 2006 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1338374
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het doel van dit project is een Europese registratie van natriumhypochloriet als gewasbeschermingsmiddel te verkrijgen. Dit is nodig vanwege de harmonisatie van de gewasbeschermingsmiddelen binnen de EU.

Zonder Europese registratie vervalt de toepassing als gewasbeschermingsmiddel voor Nederland. Nederland vraagt samen met Engeland de Europese registratie aan. LTO-Groeiservice co├Ârdineert de aanvraag voor Nederland en zorgt voor een evenredige bijdrage van de deelnemende lidstaten.

Resultaten
Inmiddels staat Natriumhypochloriet op de Annex I. (EU lijst van toegelaten werkzame stoffen). Momenteel wordt nog onderzocht of en hoe een toelating voor Natriumhypochloriet aangevraagd kan worden.

Related organisations

Related people

Contact person D. Vreedzaam

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation