KNAW

Onderzoek

Paringsverstoring bij rupsen in kassen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Paringsverstoring bij rupsen in kassen
Looptijd 04 / 2008 - 04 / 2010
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/291077
Onderzoeknummer OND1338404
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Voor twee beschikbare seksferomonen van de Turkse mot en de Florida mot wordt een geavanceerd verspreidingsinstrument ontwikkeld en uitgetest. Eerst wordt de werkzaamheid en levensduur van de prototype dispensers onderzocht in kleine kascompartimenten.

Om de werkzaamheid van de formulering te testen worden meerdere malen paartjes motten losgelaten in zowel een behandelde als een onbehandeld controle kascompartiment. Vervolgens wordt in een praktijktest de paringsverstoring vergeleken met een gangbare bestrijdingsmethode.

Resultaten:
In de periode 2008-2012 is een paringsverstoringsmethode tegen Turkse mot Chrysodeixis chalcites getest. Er is gekozen voor Turkse mot omdat dit insect snel veel schade kan aanbrengen in de tomaten- en paprikateelt. Ook is in het verleden door PRI in samenwerking met TNO aangetoond dat paringsverstoring tegen Turkse mot voldoende werkt. De destijds gebruikte feromoonverdamper bleek echter onpraktisch en is in dit onderzoek vervangen door een alternatieve verdamper. De in dit onderzoek ontwikkelde verdamper is op 5 locaties getest in een dichtheid van 500 dispensers per hectare. In feromoonvallen in de behandelde percelen werd geen Turkse mot meer gevangen in tegenstelling tot de niet met feromoon behandelde percelen. Echter in het gewas werden nog steeds rupsjes en dus schade gevonden. De gevonden schade wisselde van bedrijf tot bedrijf. De uiteindelijke conclusie is dat deze methode nog onvoldoende robuust is voor commerciƫle implementatie.

De dispensers in de huidige vorm hebben niet het niveau van effectiviteit laten zien dat gewenst is voor een goede bestrijding van rupsen.

Wel komen er voldoende aanwijzingen uit de proef dat met de nodige verbeteringen aan de dispensers (voldoende, constante afgifte van het feromoon), een goede werking bereikt zou kunnen worden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon J. Klap

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie