KNAW

Research

Species assessment chicory 2008-2009

Pagina-navigatie:


Update content


Title Species assessment chicory 2008-2009
Period 03 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1338418

Abstract (NL)

Beschrijving
Dit project is een vervolg op de vorig jaar uitgevoerde rassenvergelijking.

Resultaten
In het trekseizoen 2008-2009 zijn de rassenproeven uitgevoerd door LTO Groeiservice in samenwerking met het voorlichtingsbedrijf Chiconsult. De rassen zijn geteeld, behandeld en bewaard onder gelijke omstandigheden waardoor een goed vergelijk mogelijk werd gemaakt. Als aanvulling op de rassenproeven is gekeken naar de invloed van het perceel op de uiteindelijk te oogsten krop. Hierbij is gekeken naar de invloed van de afslibbaarheid van het perceel.

De rassen zijn dan ook geteeld op 2 percelen met respectievelijk 9% en 24% afslibbaarheid. Bij de beoordeling van de oogst werd duidelijk dat er een sterke invloed komt uit de perceelskeuze. Het perceel met afslibbaarheid 24% gaf daarbij structureel minder kwalitatieve kroppen. De vermoedelijke oorzaak wordt gezocht in de beschikbaarheid van de elementen. De eigenschappen van de rassen zijn gedurende het seizoen regionaal getoond en besproken. De gegevens zijn weergegeven in een eindrapportage en zijn opgenomen in een rassenlijst.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation