KNAW

Onderzoek

Rijping tomatenvruchten, alternatieven voor ethrel

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Rijping tomatenvruchten, alternatieven voor ethrel
Looptijd 02 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1338436

Samenvatting

Beschrijving
Er wordt gezocht naar een alternatief voor ethrel om de laatste vruchten van een tomatengewas tot rijping te brengen, terwijl de kwaliteit van de vruchten goed blijft. Hierbij wordt gelet op toelaatbaarheid, arbeidsbehoefte, praktische uitvoerbaarheid en kosten van de alternatieven. Er wordt een literatuurstudie en een kasproef uitgevoerd.

Resultaten
Het gebruik van Ethrel dreigde afgelopen jaar verboden te worden. Daarom is een onderzoek gestart om alternatieven voor het gebruik van dit rijpingsmiddel te vinden, waarbij de kwaliteit van de vruchten goed blijft. Eerst zijn de mogelijke alternatieven geïnventariseerd met een literatuurstudie en vervolgens zijn de meest perspectiefvolle behandelingen getest.

Uit het onderzoek bleek dat druppelen met een EC van 10 mS/cm of hoger de doorkleuring versnelt. Van belang hierbij is wel dat op tijd (zo n drie weken voor het einde van de teelt) wordt gestart met het verhogen van de EC. Wanneer deze maatregel werd gecombineerd met bespuiting met de halve adviesdosering Ethrel, werd het effect van bespuiting met de adviesdosering Ethrel vrijwel geëvenaard.

Dit kan uitkomst bieden wanneer de kans groot is op een te hoog residugehalte in de tomaten bij de standaard dosering Ethrel. Zowel verhoging van de EC als bespuiting met Ethrel verbeterde de smaak, zonder de houdbaarheid te beïnvloeden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. J. Janse
Onderzoeker G. Slootweg
Contactpersoon J. Klap

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie