KNAW

Research

Red spider mite in cucumber

Pagina-navigatie:


Update content


Title Red spider mite in cucumber
Period 03 / 2007 - 12 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/266300
Research number OND1338452
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het project beoogt een verbeterde spintbestrijding met bestaande predatoren in komkommer. Er wordt een kasproef en een praktijkproef uitgevoerd.

Resultaten
In dit onderzoek hebben we gekeken of de generalistische roofmijt Amblyseius swirskii een effect kan hebben op de spintroofmijten Phytoseiulus persimilis en Neoseiulus californicus, en wat de gevolgen voor de bestrijding van spint kunnen zijn. Een kasproef liet zien dat A. swirskii de aantallen P. persimilis alleen kan reduceren in kleine spinthaarden. Bij N. californicus kon dit negatieve effect van A. swirskii niet worden aangetoond. De bestrijding van spint met deze roofmijten werd in beide gevallen niet verstoord door de aanwezigheid van A. swirskii.

Een laboratoriumproef liet zien dat A. swirskii belemmerd wordt door het spintweb, waardoor de spintroofmijten, die wel het spintweb ingaan, beschermd zijn tegen predatie door A. swirskii. Tijdens dit onderzoek is de merkwaardige ontdekking gedaan dat planten met kaswittevlieg de ontwikkeling van spint aanzienlijk remmen en de biologische bestrijding verbeteren. Op basis van deze geïnduceerde resistentie kunnen we maatregelen ontwikkelen die de bestrijding van spint verbeteren.

Related organisations

Related people

Researcher Ir. R. van Holstein-Saj
Project leader Dr.ir. G.J. Messelink
Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation