KNAW

Research

Strateeg II (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Strateeg II (NL)
Period 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/287605
Research number OND1338457
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het project beoogt telers te stimuleren tot geïntegreerd telen en te ondersteunen bij het realiseren van geïntegreerde teelt. Concreet wil het project bijdragen aan een verhoging van het percentage telers dat geïntegreerd werkt van de huidige 38 % naar 80 % in 2010. Doormiddel van onder andere voorbeeldgroepen, excursies, nieuwsbrieven en het bouwen en onderhouden van een website zal kennis over geïntegreerde gewasbescherming worden verspreid.

In de voorbeeldgroepen wordt onder begeleiding gewerkt aan geïntegreerde oplossingen voor gewasbeschermingvraagstukken. Het project strekt zich over de gehele bloemisterijsector uit. De doelstellingen van het project sluiten aan bij het Besluit Glastuinbouw en het Convenant Gewasbescherming. Geïntegreerde teeltmethoden dragen bij aan verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een van de peilers onder het duurzaam voortbestaan van de sector.

Het project bereikt alle telers in de bloemisterij en op basis van de gewassen waar de voorbeeldgroepen aan werken wordt al een uitstraling naar 65% van het areaal gerealiseerd. LTO Groeiservice voert het project Strateeg in samenwerking met PPO, DLV, Artemis, Nefyto, toelevaranciers en telers uit.

Related organisations

Related people

Contact person D. Vreedzaam

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation