KNAW

Onderzoek

Strateeg II

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Strateeg II
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/287605
Onderzoeknummer OND1338457
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het project beoogt telers te stimuleren tot geïntegreerd telen en te ondersteunen bij het realiseren van geïntegreerde teelt. Concreet wil het project bijdragen aan een verhoging van het percentage telers dat geïntegreerd werkt van de huidige 38 % naar 80 % in 2010. Doormiddel van onder andere voorbeeldgroepen, excursies, nieuwsbrieven en het bouwen en onderhouden van een website zal kennis over geïntegreerde gewasbescherming worden verspreid.

In de voorbeeldgroepen wordt onder begeleiding gewerkt aan geïntegreerde oplossingen voor gewasbeschermingvraagstukken. Het project strekt zich over de gehele bloemisterijsector uit. De doelstellingen van het project sluiten aan bij het Besluit Glastuinbouw en het Convenant Gewasbescherming. Geïntegreerde teeltmethoden dragen bij aan verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, een van de peilers onder het duurzaam voortbestaan van de sector.

Het project bereikt alle telers in de bloemisterij en op basis van de gewassen waar de voorbeeldgroepen aan werken wordt al een uitstraling naar 65% van het areaal gerealiseerd. LTO Groeiservice voert het project Strateeg in samenwerking met PPO, DLV, Artemis, Nefyto, toelevaranciers en telers uit.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Vreedzaam

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie