KNAW

Research

Technology fund Hortculture: Steam Injection

Pagina-navigatie:


Update content


Title Technology fund Hortculture: Steam Injection
Period 01 / 2004 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1338467
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In een eerste fase van dit project heeft een ontwikkeling van het systeem van mobiele stoominjectie van substraatmatten plaatsgevonden. In dit onderzoek wil men het systeem testen in de praktijk. Dit project vindt plaats in het kader van het Technologiefonds Tuinbouw. De resultaten van het project zullen na afloop openbaar worden gemaakt.

Resultaten
Hier ziet u 3 foto's van stoominjectie. Een tijdsduur van 60 seconde stomen blijkt voor matten niet zwaarder dan 15 kg een reële tijdsduur te zijn. Het is mogelijk in 34 uur met één stoomunit een hectare te ontsmetten. Met behoud van realistische werktijden komt dit neer op 3 stoomunits om 1 ha per dag te ontsmetten. Het is mogelijk om stoom via een stoomslang over een grote lengte te transporteren zonder dat hierbij stoomopslag plaatsvindt.

De mat koelt bovenin sneller af dan onderin, doordat er door de grotere hoeveelheid water onder in de mat meer thermische energie aanwezig is. Zeer natte matten (zwaarder dan 15 kg) zijn niet wenselijk en zullen voor voldoende afdoding van pathogenen meerdere minuten gestoomd moeten worden.

Related organisations

Related people

Contact person J. Klap

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation