KNAW

Research

Cultivation support bell pepper semi closed cultivation, van Schie method

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cultivation support bell pepper semi closed cultivation, van Schie method
Period 01 / 2007 - 01 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/164604
Research number OND1338476
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Teeltbegeleiding in semi-gelsoten kas bij Van Schie:

- Hoe krijgt de teler inzicht in de klimaatomstandigheden die nodig zijn om de gewenste gewasontwikkeling te bereiken.
- Hoe krijgt de teler inzicht in de meest energie-efficiënte inzet van ventilatie, verneveling en de warmtepomp om deze klimaatomstandigheden te bereiken.

Integreren van enkele nieuwe elementen in het bestaande teeltmonitor/prognosesysteem voor paprika, is gebaseerd op het gewasmodel en de IT-infrastructuur ontwikkeld in het project Energiezuinig sturen bij Paprika .

Resultaten
Hoe de potentiële meerwaarde van modellen bij het ontwikkelen van meer energie-efficiënte teeltstrategieën kan worden gerealiseerd was de vraag die in dit project centraal stond.

Er is een model-gebaseerd adviessysteem ontwikkeld, toegespitst op het combineren van energie-efficiëntie met het behalen van goede teeltresultaten, en getest op praktijkbedrijven.

De ervaringen in dit project lieten zien dat het real-time meerekenen technisch inderdaad mogelijk is. Het bleek dat de deelnemende telers eerst voldoende vertrouwen moesten krijgen in de elementaire modelberekeningen (met name die van het gewas) voordat ze het de moeite waard vonden om zich in meer complexe vraagstuk van energie-efficiëntie te verdiepen.

Een goed model dat online meerekent met lopende teelten bleek inderdaad een belangrijke voorwaarde. Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan de gebruikersinterface, de communicatie met de telers, data-acquisitie, kwaliteitsbewaking en de organisatie daar omheen.

Als aan die voorwaarden wordt voldaan lijkt het inderdaad mogelijk dat het online werken met modellen meerwaarde kan opleveren bij het ontwikkelen van meer energie-efficiënte teeltstrategieën.

Related organisations

Related people

Researcher Ir. M.G.M. Raaphorst
Contact person D. Medema

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation