KNAW

Onderzoek

Teeltbegeleiding paprika semi-gesloten, methode van Schie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Teeltbegeleiding paprika semi-gesloten, methode van Schie
Looptijd 01 / 2007 - 01 / 2008
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/164604
Onderzoeknummer OND1338476
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Teeltbegeleiding in semi-gelsoten kas bij Van Schie:

- Hoe krijgt de teler inzicht in de klimaatomstandigheden die nodig zijn om de gewenste gewasontwikkeling te bereiken.
- Hoe krijgt de teler inzicht in de meest energie-efficiënte inzet van ventilatie, verneveling en de warmtepomp om deze klimaatomstandigheden te bereiken.

Integreren van enkele nieuwe elementen in het bestaande teeltmonitor/prognosesysteem voor paprika, is gebaseerd op het gewasmodel en de IT-infrastructuur ontwikkeld in het project Energiezuinig sturen bij Paprika .

Resultaten
Hoe de potentiële meerwaarde van modellen bij het ontwikkelen van meer energie-efficiënte teeltstrategieën kan worden gerealiseerd was de vraag die in dit project centraal stond.

Er is een model-gebaseerd adviessysteem ontwikkeld, toegespitst op het combineren van energie-efficiëntie met het behalen van goede teeltresultaten, en getest op praktijkbedrijven.

De ervaringen in dit project lieten zien dat het real-time meerekenen technisch inderdaad mogelijk is. Het bleek dat de deelnemende telers eerst voldoende vertrouwen moesten krijgen in de elementaire modelberekeningen (met name die van het gewas) voordat ze het de moeite waard vonden om zich in meer complexe vraagstuk van energie-efficiëntie te verdiepen.

Een goed model dat online meerekent met lopende teelten bleek inderdaad een belangrijke voorwaarde. Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan de gebruikersinterface, de communicatie met de telers, data-acquisitie, kwaliteitsbewaking en de organisatie daar omheen.

Als aan die voorwaarden wordt voldaan lijkt het inderdaad mogelijk dat het online werken met modellen meerwaarde kan opleveren bij het ontwikkelen van meer energie-efficiënte teeltstrategieën.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. M.G.M. Raaphorst
Contactpersoon D. Medema

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie