KNAW

Research

Cultivation in a Greenport greenhouse

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cultivation in a Greenport greenhouse
Period 10 / 2006 - unknown
Status Current
Research number OND1338484
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het project heeft als doel interactief een nieuw teeltconcept te testen en de opgedane kennis uit te dragen aan de sector. Dit door energiebesparing te realiseren door maximale benutting van de technische installaties.

Om in de toekomst energiebesparing te realiseren in de glastuinbouw is in opdracht van het Ministerie van LNV, Productschap Tuinbouw en het glastuinbouwgebied Californië in 2005 het project 'Glastuinbouw met Toekomstwaarde' (GTB-TW) uitgevoerd. De kern van dit project was het ontwerp van een nieuw concept voor een tuinbouwkas met bijbehorend energiesysteem, waarmee minimaal 40% reductie van CO-2-emissie behaald zou worden.

Sinds het uitkomen van het rapport GTB-TW worden in de praktijk delen van het concept toegepast. Het volledige concept wordt echter nog als te risicovol ervaren om zondermeer in de praktijk toe te passen.

Om zicht te krijgen op de techniek en de teelttechniek zal Wageningen Universiteit & Researchcentrum, in samenwerking met de aanvrager, in een afdeling van 9.000 m2 een nieuw teeltconcept interactief testen en demonstreren. Dit gebeurt binnen een aparte eenheid in een nieuw te realiseren kas.

Related organisations

Related people

Contact person J. Smits

Classification

D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation