KNAW

Research

Regression after the longest day

Pagina-navigatie:


Update content


Title Regression after the longest day
Period 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/15932
Research number OND1338485
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In de teelt van tomaat, komkommer en paprika is er sprake van terugval van de productie na de langste dag. Dit verschijnsel komt bij telen in een semi-gesloten kas nog sterker naar voren en heeft een negatief effect op de productie, terwijl op basis van licht en CO2 juist een productie toename in die periode wordt verwacht.

Waardoor wordt terugval na de langste dag veroorzaakt en beïnvloed? Is de terugval in productie sterker dan op grond van de lichtcurve mag worden verwacht? Treed deze terugval op bij alle gewassen of zijn er verschillen?

Resultaten
Neemt voor vruchtgroenten de productie per eenheid licht na de langste dag af? Op basis van interviews en literatuuronderzoek zijn mogelijke oorzaken van terugval besproken. Daarnaast zijn datasets van tomatengewassen geanalyseerd. In 88% van de gevallen is er een lagere productie per eenheid licht in het najaar ten opzichte van het voorjaar.

De verhouding tussen het assimilatenaanbod en de assimilatenvraag speelt een belangrijke rol in de terugval van productie. In het voorjaar lopen deze twee factoren redelijk gelijk op. Echter in het najaar blijft de assimilatenvraag hoog terwijl het aanbod afneemt. In het najaar veroorzaken de hoge buitentemperatuur en de hoge absolute vochtniveaus een minder gunstige verhouding tussen de straling en de gemiddelde temperatuur. De terugval lijkt groter te zijn dan verklaard kan worden door een lager CO2-niveau. Door een hogere luchtvochtigheid in het najaar is er per eenheid straling minder verdamping dan in het voorjaar. Eén verklaring voor dit fenomeen is moeilijk aan te geven.

Related organisations

Related people

Researcher B.A. Eveleens-Clark
Researcher Dr.ir. E. Heuvelink
Researcher Prof.dr.ir. L.F.M. Marcelis
Contact person A. Dijkshoorn

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation