KNAW

Research

Testing herbicides celeriac

Pagina-navigatie:


Update content


Title Testing herbicides celeriac
Period 02 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/297129
Research number OND1338492
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Doel van het onderzoek is te komen tot toelating van één of meerdere nieuwe herbiciden in geplante knolselderij. De knolselderij telers zijn dringend op zoek naar aanvullende herbiciden. Echter het juiste middel is nog niet bekend. De proef opzet is met name een screeningsproef om te komen tot een keuze van daadwerkelijk perspectiefvolle middelen. Met deze middelen kan dan verder onderzoek gedaan worden voor een evt. toelatingsdossier.

Resultaten
In de teelt van knolselderij zijn drie middelen toegelaten, namelijk linuron, Fusilade en Centium. De toelating van linuron staat onder druk en uitbreiding van het herbicidenpakket is daarom noodzakelijk. In 2008 werd bij een teler in Klaaswaal een proef in knolselderij aangelegd. Hierin werden vier niet in de teelt van knolselderij toegelaten herbiciden in enkele en dubbele dosering getoetst. Als standaard werd het middel Linuron meegenomen.

Ook werd er een object met Centium toegevoegd. Voor de start van de proef was al bekend dat geen van de getoetste middelen qua onkruidbestrijdend effect vergelijkbaar zou zijn met linuron. Daarom is het van belang om een aantal middelen te selecteren die in combinatie met elkaar een zo breed mogelijk onkruidspectrum dekken. Object C was op basis van de standcijfers onvoldoende selectief.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22100 Microbiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation