KNAW

Onderzoek

Toetsen herbiciden knolselderij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Toetsen herbiciden knolselderij
Looptijd 02 / 2008 - 12 / 2008
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/297129
Onderzoeknummer OND1338492
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Doel van het onderzoek is te komen tot toelating van één of meerdere nieuwe herbiciden in geplante knolselderij. De knolselderij telers zijn dringend op zoek naar aanvullende herbiciden. Echter het juiste middel is nog niet bekend. De proef opzet is met name een screeningsproef om te komen tot een keuze van daadwerkelijk perspectiefvolle middelen. Met deze middelen kan dan verder onderzoek gedaan worden voor een evt. toelatingsdossier.

Resultaten
In de teelt van knolselderij zijn drie middelen toegelaten, namelijk linuron, Fusilade en Centium. De toelating van linuron staat onder druk en uitbreiding van het herbicidenpakket is daarom noodzakelijk. In 2008 werd bij een teler in Klaaswaal een proef in knolselderij aangelegd. Hierin werden vier niet in de teelt van knolselderij toegelaten herbiciden in enkele en dubbele dosering getoetst. Als standaard werd het middel Linuron meegenomen.

Ook werd er een object met Centium toegevoegd. Voor de start van de proef was al bekend dat geen van de getoetste middelen qua onkruidbestrijdend effect vergelijkbaar zou zijn met linuron. Daarom is het van belang om een aantal middelen te selecteren die in combinatie met elkaar een zo breed mogelijk onkruidspectrum dekken. Object C was op basis van de standcijfers onvoldoende selectief.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Ir. K. Weening

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie