KNAW

Research

Tomatoes under LED

Pagina-navigatie:


Update content


Title Tomatoes under LED
Period 09 / 2008 - 07 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/137077
URL http://edepot.wur.nl/135325
Research number OND1338494
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Er zijn echter nog steeds fundamentele twijfels over de hooggespannen verwachtingen van LED. De belangrijkste vragen die aan die twijfel ten grondslag liggen betreffen het energetische rendement van LEDs in de kas, de (on)mogelijkheden om op te schalen tot productieniveau, het effect van ontbreken van warmtestraling in LED licht en de bij-effecten van smalle-band belichting op de gewasfotosynthese.

Resultaten
De effecten van LED belichting bij tomaat zijn onderzocht op drie bedrijven van Redstar Trading door Wageningen UR glastuinbouw en Plant Dynamics. Er waren drie belichtingsbehandelingen: SONT-207, LED-92 en SONT-45 (de getallen zijn de lichtintensiteit in micromol/m2/s, 207 is bij benadering). Het ras was Sunstream, en plantdatum was 12 november 2008 voor SONT-207, en 5 december 2008 voor de andere twee behandelingen.

De resultaten waren als volgt: bloei, zetting, vruchtgroei, ontwikkeling, kleuring, uitgroei, gemiddeld vruchtgewicht, productie en elektriciteitsverbruik waren het hoogst of snelst bij SONT-207, gevolgd door LED-92 en onderaan kwam SONT-45. Bijna alle resultaten moeten hoofdzakelijk worden toegeschreven aan belichtingsintensiteit, en niet aan lichttype (LED of SONT).

Berekeningen door Plant Dynamics vonden dat de productie in 'gram per mol' bij LED maximaal 5% hoger kan zijn dan bij SON-T (bij andere aannames kan het lager zijn). Er is perspectief voor betere resultaten met LED belichting door betere gewassturing.

Related organisations

Related people

Researcher Dr. T.A. Dueck
Researcher Ing. J. Janse
Researcher Ing. F.L.K. Kempkes
Contact person D. Medema

Classification

D14340 Measurement and control engineering
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation