KNAW

Research

Increasing professionalisation small horticulturist

Pagina-navigatie:


Update content


Title Increasing professionalisation small horticulturist
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1338535
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In 2009 hebben regioconsulenten van de VHG, in samenwerking met externe dienstverleners, 300 bedrijven bezocht in het kader van het professionaliseringsproject.

Deze bedrijven hebben middels een quickscan inzicht verkregen in verbeterpunten met betrekking tot projectuitvoering, bedrijfsvoering en personeelsbeleid.

Om bedrijven direct de gelegeneheid te geven de verbeterpunten aan te pakken zijn de volgende workshops georganiseerd; begroten&offertes, acquisitie& verkoop, begroten&offertes, plannen& organiseren en personeelsmanagement. Hieraan hebben in totaal 170 bedrijven deelgenomen.

In 2010 wordt het project vervolgd.

Resultaten
In 2009 hebben regioconsulenten van Branchevereniging VHG in samenwerking met externe dienstverleners, ondersteund door Productschap Tuinbouw, 467 bedrijven in de sector bezocht, waarvan 300 bedrijven in het kader van het professionaliseringsprogramma.

De meeste van deze bedrijven hebben middels een quickscan, gebaseerd op het VHG-professionaliseringsmodel, inzicht verkregen in verbeterpunten met betrekking tot projectuitvoering, bedrijfsvoering en personeelsbeleid. In een aantal gevallen was het noodzakelijk om uitsluitend een specifiek bedrijfsprobleem in relatie tot een van de genoemde werkvelden te behandelen.

Om bedrijven direct de gelegenheid te geven de verbeterpunten op te pakken heeft Branchevereniging VHG in 2009 diverse workshops georganiseerd. Zo hebben op basis van de ingevulde quickscans 40 bedrijven deelgenomen aan de workshop Acquisitie & Verkoop en hebben 32 bedrijven de workshop Begroten & Offertes bijgewoond. Aan de workshops Nacalculatie (18), Plannen & Organiseren (22) en Personeelsmanagement (9) hebben in totaal 49 bedrijven deelgenomen.

Related organisations

Related people

Contact person R. Ramakers

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation