KNAW

Onderzoek

Verhoging stikstofbenutting uit stalmest

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verhoging stikstofbenutting uit stalmest
Looptijd 07 / 2006 - 07 / 2010
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/163063
URL http://edepot.wur.nl/167664
URL http://edepot.wur.nl/42981
URL http://edepot.wur.nl/295575
Onderzoeknummer OND1338536
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Stalmest geeft in de hyacintenteelt een goede kwaliteit opbrengst. Tegelijk is het toepassen van stalmest lastig omdat door mineralisatie in de tweede helft van het jaar een groot deel van de stikstof niet beschikbaar is voor het gewas. In dit project wordt naar methoden gezocht om stikstof meer gecontroleerd te laten vrijkomen. Daartoe wordt het gebruik van groenbemesters, nitrificatieremmers en toevoegen van organisch restmateriaal beproefd.

Resultaten
De stikstof (N) benutting van stalmest door voorjaarsbloeiende bolgewassen is doorgaans erg laag. Door laboratorium- en veldproeven is gekeken of de N benutting uit stalmest verhoogd kan worden door: Het toevoegen van een nitrificatieremmer Het telen van een groenbemester Het mengen van stalmest met stro. Geen van de 3 strategie├źn heeft bewezen de N benutting uit stalmest te verhogen. Wel leidde in 1 teeltseizoen het telen en onderploegen van bladrammenas en doormengen met 18 ton stro per ha tot een iets hogere N benutting maar verschillen waren niet significant hoger dan de controlebehandeling.

Voor de N-voeding van voorjaarsbloeiende bolgewassen blijft men dus voor een groot deel afhankelijk van N-kunstmest die vanaf 15 januari mag worden toegepast. Daarom dient de teler voldoende N-gebruiksruimte te reserveren om naast toepassing van organische mest ook in het voorjaar voldoende N-kunstmest te kunnen toepassen bij voorjaarsbloeiers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. P. Belder
Onderzoeker Ing. P.J.M. Vreeburg
Contactpersoon M. Compier

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie