KNAW

Research

Black foot rot in asparagus

Pagina-navigatie:


Update content


Title Black foot rot in asparagus
Period 01 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1338543
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Tegen Fusarium-voetziekte in asperge dompelen aspergekwekers onmiddellijk voor het planten de klauwen. Na het verdwijnen van carbendazim als dompelbehandeling in asperge zijn er geen afdoende middelen meer beschikbaar om plantmateriaal te dompelen tegen Fusarium. Het enig toegelaten middel Thiram werkt niet afdoende waardoor Fusarium-voetziekte in asperge een probleem is. Daarbij komt nog dat de teeltmaatregel om zoveel mogelijk planten te gebruiken met onbeschadigde wortels onmogelijk is, daar wortels altijd beschadigen bij het oprooien van de planten.

Resultaten
Kan met nieuwe chemische middelen de voetziekte bestreden kan worden zodat de verspreiding via het plantmateriaal niet meer optreedt? In de zomer van 2006 is een potproef uitgevoerd met aspergeplanten die in diverse middelen zijn gedompeld. Het gaat om vier nieuwe middelen die het best geschikt bleken voor een effect en toelating. Deze zijn getoetst tegen het standaard chemische middel (Thiram) en tegen een onbehandeld object. Het plantmateriaal was in zeer lichte mate besmet met Fusarium oxysporum. In gezonde grond breidde de aantasting zich alleen uit op de oude wortels. De nieuwe wortels waren aangetast in de Fusarium besmette grond. Slechts één middel remde duidelijk de uitbreiding van de aantasting op de oude wortels en is daarmee beter dan het oude toegelaten middel. De conclusie is dat er een nieuw middel is dat de uitbreiding van de aantasting met Fusarium oxysporum op de oude wortels kan remmen, maar gezien de niet volledige bestrijding blijft verspreiding plaats vinden. Nader onderzoek is nodig om te zien of verzwakt plantmateriaal door dit middel beschermd kan worden tegen (zwakte) pathogenen

Related organisations

Related people

Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation