KNAW

Onderzoek

Voorkoming-vermindering verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Voorkoming-vermindering verdikte stengel- en worteldelen bij saintpaulia
Looptijd 07 / 2008 - 08 / 2009
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/289305
Onderzoeknummer OND1338547
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
In dit oplossingsgericht onderzoek probeert men maatregelen te achterhalen die (zoveel mogelijk) stengel- en wortelverdikking bij Saintpaulia kunnen voorkomen. Eerst zal een analyse van verdikte stengel- en wortelproblematiek in de praktijk en het achterhalen de belangrijkste besmettingsbronnen plaatsvinden.

Uitgangspunt van het onderzoek is de aanpak zoals bij het wortelverdikkingsproject komkommer. Kennis en ervaringen hieruit zullen gebruikt worden voor Saintpaulia. Na deze activiteiten zal een proef uitgevoerd worden waarbij besmettelijke delen worden gemengd met potgrond als proefbehandeling.

Dit geeft inzicht in mate van verspreiding binnen 1 teelttafel (tijdens zowel de bewortelingsfase als de teeltfase). Andere proeffactoren die meegenomen worden zijn: bewaartijd onbewortelde stek, grondsoort, preventieve maatregelen. De te bereiken resultaten zijn een analyse van grondsoorten als potentiële besmettingsbron, analyse van waterkwaliteit als manier van verspreiding via water, analyse van plantmateriaal tijdens de vermeerderingsstappen en een protocol, waarin kritische factoren benoemd zijn en oplossingen worden aangedragen.

Resultaten:

In een door PT gefinancierd onderzoek, uitgevoerd door DLV Plant samen met Groen Agro Control is onderzoek gedaan naar het voorkomen van besmetting van saintpaulia met dikke wortel bacterie.

De zgn. bush-fase blijkt een potentieel risico moment te zijn voor besmetting. Hoewel een bewaarperiode van bladstekken uit de bush-fase als gunstig wordt ervaren, is in deze proef bewezen dat dikke wortel bacteriën 10 dagen van bewaring kunnen overleven. Aanpak van de bacterie;
Preventief (hygiëne, voorkomen hoge pH)
Curatief (ontsmetting met chloorbleekloog, waterstofperoxide, perazijnzuur, UV en verhitting)

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Groen Agro Control

Betrokken personen

Onderzoeker D. van Marwijk
Onderzoeker J. van de Meij

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie