KNAW

Research

Warning system fruit tree cancer

Pagina-navigatie:


Update content


Title Warning system fruit tree cancer
Period 01 / 2006 - 07 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/206359
Research number OND1338556
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Vruchtboomkanker zorgt voor grote problemen in de teelt van vruchtbomen. Het aantal middelen met een goede werking tegen vruchtboomkanker neemt af. Het project had als doel een waarschuwingsmodel te ontwikkelen voor de beheersing en bestrijding van de schimmel die vruchtboomkanker veroorzaakt. Vruchtboomkwekers kunnen hiermee de nog beschikbare middelen efficiënter inzetten.

Resultaten
Een reeds ontwikkeld Chileens model werd aangepast. Het model werkt op basis van bladnatperiode en temperatuur. Het model werd getest in het najaar. In het najaar van 2006 bleek één bespuiting op basis van het waarschuwingsmodel even effectief te zijn als vijf wekelijkse bespuitingen. In de zomer bleek de schimmel of de boom anders te reageren. Als er een druppel met sporen op een verse wond komt, ontstaat een kanker onafhankelijk van bladnatperiode. Dit is een verschil met het najaar waar bladnat wel van belang is. Het model dat nu is getoetst, is daarom nog niet te gebruiken gedurende het hele jaar.

Related organisations

Related people

Researcher Ir. P.F. de Jong
Researcher Ing. P.A.H. van der Steeg
Researcher Ir. M. Wenneker
Contact person H. van Gent

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation