KNAW

Research

Soft Rot in iris 2

Pagina-navigatie:


Update content


Title Soft Rot in iris 2
Period 07 / 2003 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/287411
Research number OND1338575
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het doel is het vinden van de oorzaken van het zachtrot en het vinden van omstandigheden en teeltmaatregelen waarmee de ziekte is te voorkomen. Het hele traject van het veld, tijdens het rooien, tijdens het verwerken tot voor het afleveren wordt onderzocht.

Resultaten
In het onderzoek waren de percentages zachtrotte bollen over het algemeen laag. Uit het eerste onderzoekjaar kon een aantal voorzichtige conclusies worden getrokken:

- In slootwater, spoelwater en op geïnundeerd land op diverse plaatsen in Breezand kon geen Erwinia worden aangetoond.
- Spoelen gaf een lichte toename van het percentage zachtrotte bollen.
- Langzaam drogen resulteerde in iets meer uitval door zachtrot.
- In dit onderzoek kon geen relatie worden aangetoond tussen de droogtemperatuur en het optreden van zachtrot.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. E.A.C. Vlaming

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation