KNAW

Research

Consultancy: Frost damage in fruit trees

Pagina-navigatie:


Update content


Title Consultancy: Frost damage in fruit trees
Period 06 / 2009 - 10 / 2009
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/294235
Research number OND1338599
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
De winter van 2008/2009 heeft geleid tot schade bij zowel Malus als Pyrus. In het consultancyproject wordt de (fysiologische) oorzaak achterhaald. Getroffen ondernemers werken mee aan het project. De resulaten worden richting beleidmakers gebruikt.

Resultaten
Door de voor Nederland uitzonderlijke strenge koude in de winter van 2008-2009, vooral in Zuidoost Nederland, is veel schade opgetreden in de vruchtboomkwekerij. Er zijn temperaturen op waarnemingshoogte beneden de -20oC gemeten en net boven het sneeuwdek zelfs beneden de -25 oC.

Dit leidde tot schade aan bast en hout van de boompjes, vooral net boven de sneeuw, zowel bij appel en peer als bij pruim en kers. Kennelijk waren de weersomstandigheden in het najaar van 2008 van dien aard dat de bomen niet voldoende afgehard waren en onvoldoende vorstresistentie konden opbouwen.

Er is niet gebleken dat het uitvoeren dan wel verzuimen van bepaalde teelthandelingen tot schade hebben geleid dan wel de schade hadden kunnen voorkomen.

Related organisations

Related people

Researcher Dr. F.M. Maas
Researcher Drs. M.B.M. Ravesloot
Researcher A.P. Smits
Researcher Ing. P.A.H. van der Steeg

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation