KNAW

Research

Integrated control in poinsettia

Pagina-navigatie:


Update content


Title Integrated control in poinsettia
Period 06 / 2009 - 04 / 2011
Status Completed
Research number OND1338601
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het (door)ontwikkelen van een effectieve strategie voor geïntegreerde gewasbescherming in de teelt van Pointsettia. Het onderzoek is specifiek gericht op 2 plagen (Sciara en Witte Vlieg) en 2 fasen in de teelt (opkweek en teelt).

Resultaten
Tweejarig praktijkonderzoek naar geïntegreerde bestrijding van wittevlieg, o.a. Bemisia tabaci, en Sciara in de beworteling en de teelt op twee bedrijven. Sciara is bestreden met het insectenparasitaire aaltje Steinernema feltiae en de roofmijt Hypoaspis miles, waardoor de jonge planten minder residu bevatten.

Na de beworteling is gedurende ca 11 weken Eretmocerus eremicus geïntroduceerd al dan niet gecombineerd met een eenmalige introductie van roofmijten in kweekzakjes.

Als wordt gestart met een lage infectiedruk voldoen de geteste strategieën voor de geïntegreerde bestrijding. Voor de wittevliegbestrijding zijn de strategieën met roofmijten zijn significant beter dan die met alleen sluipwespen. Een combinatie van de sluipwesp Eretmocerus eremicus en de roofmijt Amblyseius montdorensis werkt het best.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation