KNAW

Research

Organic culture of flowers with MPS+

Pagina-navigatie:


Update content


Title Organic culture of flowers with MPS+
Period 06 / 2008 - 12 / 2009
Status Completed
URL http://www.biofloraflowers.nl
Research number OND1338681
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het doel van het project is na te gaan of het mogelijk is om criteria te ontwikkelen op basis van vaste milieucriteria, waaraan een deel van de geteelde bloemen onder MPS-A kan voldoen (MPS+) en deze bloemen samen met biologische geteelde bloemen onder een gemaakt met biologisch keurmerk op de markt te brengen.

Resultaten
In 2008 is door FloraHolland, MPS en Bioflora onderzoek gestart naar de mogelijkheid om een duurzaam, milieuvriendelijk concept voor snijbloemen op de markt te brengen dat bestaat uit biologische en MPS+ bloemen om de afzet van biologische snijbloemen te stimuleren. Deze partijen hebben criteria vastgesteld voor de MPS+ bloemen en hebben onderzoek verricht door middel van interviews en deelname aan beurzen waardoor de mogelijkheden voor het concept aannemelijk zijn gemaakt.

Het marktbare concept is in eerste instantie bij Jumbo Supermarkten getoetst en vervolgens nog steeds bij deze landelijk opererende keten verkrijgbaar. In samenwerking met de autoriteit Sandra Könings is een huisstijl voor het Bioflora Made With concept ontwikkeld dat goed aansluit bij de beleving van het milieuvriendelijke boeket. Er is hiermee een goede stimulans gegeven aan de afzet van biologisch geteelde snijbloemen.

Meer weten over biologische bloemen? www.biofloraflowers.nl

Related organisations

Related people

Contact person D. Vreedzaam

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation