KNAW

Research

Inventory CO2 footprint Intergreen

Pagina-navigatie:


Update content


Title Inventory CO2 footprint Intergreen
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1338720
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Intergreen is leverancier van snijbloemen en kamerplanten aan Europese retailers, met Tesco als belangrijke klant. De verhandelde producten worden deels in Nederland geproduceerd en deels in landen als Kenia en Colombia In dit onderzoek is de carbon footprint van de tien belangrijkste sierteelt productstromen in 2008 van Intergreen berekend. Dit is onderzocht om inzicht te krijgen in de samenstelling van de huidige broeikasgasemissie scores van Intergreens producten, welke vervolgens de mogelijkheid biedt om emissie reductieplannen vast te stellen.

Dit onderzoek analyseert de broeikasgasemissies in de gehele keten. De nadruk hierbij ligt op het transport en het energiegebruik in de kantoren van Intergreen. Data hiervan is aangeleverd door Intergreen zelf. Data van de teelt is door MPS verzameld en uit KWIN gebruikt. De gebruikte rekenregels voor de berekening van de carbon footprints staan in het rapport Berekening van broeikasgasemissies door de productie van tuinbouwproducten . De onderzochte ketens bevatten chrysanten, rozen, alstroemeria, germini, gerbera, anjers, lelies en tulpen uit verschillende productie landen.

Resultaten
Uit te broeikasgasemissie berekeningen blijkt dat de teelt over het algemeen het grootste deel van de broeikasgasemissies voor zijn rekening neemt, voornamelijk als gevolg van het verbruik van aardgas. Echter wanneer transport plaatsvindt per vliegtuig, zoals voor rozen uit Kenia en alstroemeria uit Colombia neemt transport een groot deel van de broeikasgasemissies voor zijn rekening. Energiegebruik van de kantoren heeft maar een beperkte bijdrage.

Het verschil in broeikasgasemissie tussen de stromen wordt veroorzaakt door onder andere het type transport, de beladingsgraad, de fractie bloemen en de fractie water ten opzichte van het totale te vervoeren gewicht.

Related organisations

Related people

Contact person S. Vlakveld

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation