KNAW

Onderzoek

Consultancy: Inzicht in het optreden van bolblad bij chrysant

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Consultancy: Inzicht in het optreden van bolblad bij chrysant
Looptijd 12 / 2009 - 04 / 2010
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/266315
Onderzoeknummer OND1338768
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het doel van deze consultancy is een verband tussen het zetmeelgehalte in het blad en het optreden van bolblad vast te stellen. Daarnaast zal door het analyseren van de resultaten een advies voor een oplossing of een route voor een mogelijk oplossingsgericht onderzoek aan te geven.

Resultaten
Jaarlijks treedt vanaf begin november tot en met eind februari op diverse chrysantenbedrijven bolblad op. Er zijn een aantal chrysanten rassen zeer gevoelig hiervoor. Takken met bolblad hebben een negatieve sierwaarde. In december 2009 zijn op twee praktijkbedrijven zowel gezonde planten als planten met bolblad bemonsterd. Na analyse van de monsters blijkt, dat er sterke zetmeelophoping in de bladeren optreedt gedurende de lange dag fase en op één van de bedrijven na het pluizen in de korte dag. De resultaten geven aan dat er een relatie zou kunnen zijn tussen het ophopen van zetmeel in bepaalde teeltfasen bij cv Anastasia en bol blad. Het is nog geen bewijs van een oorzakelijk verband.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie