KNAW

Onderzoek

Autochtoon uitgangsmateriaal bosplantsoen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Autochtoon uitgangsmateriaal bosplantsoen
Looptijd 12 / 2003 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1338781
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
De afgelopen jaren is vanuit de overheid de vraag naar autochtoon plantmateriaal voor bos- en haagplantsoen toegenomen. Bij beheerders en beleidsmakers heerst het beeld dat inheems materiaal zich beter aanpast aan de lokale groeiomstandigheden. Van veel plantmateriaal is momenteel niet bekend of het autochtoon is.

Voor eik is in 2004 met DNA-onderzoek nagegaan welke van de 104 eikenopstanden uit de Rassenlijst in aanmerking komen voor het predikaat autochtone herkomst . Hier is uitgekomen dat geen van deze opstanden als autochtoon aangemerkt kan worden. In 2005 is vergelijkend onderzoek gestart naar autochtoon en niet-autochtoon materiaal.

Van acht boomsoorten worden de bosbouwkundige kwaliteiten onderzocht. Het ministerie van LNV financiert de helft van de kosten van dit onderzoek. Geschikte opstanden komen in de 8ste Rassenlijst voor Bomen te staan.

Resultaten
De gebruikersmarkten voor autochtone herkomsten en reguliere selectie herkomsten uit de Rassenlijst voor Bomen zijn verschillend en gebaseerd op ecologische bosbouwkundige kwaliteit enerzijds en productie gerichte bosbouwkundige kwaliteit anderzijds.

In het kader van dit onderzoek is het zaad van de betreffende herkomsten geoogst, zijn de planten opgekweekt en zijn de vergelijkende proeven aangelegd. In het kader van de werkzaamheden ten behoeve van de Rassenlijst voor Bomen worden de metingen verricht en worden de resultaten hiervan met elkaar vergeleken.

De conclusies van dit onderzoek resulteren in opname van herkomsten in de juiste categorie├źn van de Rassenlijst voor Bomen. Planning is dat deze in 2012 uitkomt.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon H. van Gent

Classificatie

D18240 Bosbouw
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie