KNAW

Research

control of phoma in chicory

Pagina-navigatie:


Update content


Title control of phoma in chicory
Period 01 / 2002 - unknown
Status Completed
Research number OND1338791
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Met het wegvallen van de stof carbendazim, in witlof tot 1998 toegelaten ter bestrijding van Sclerotinia, zijn er in Nederland geen middelen meer beschikbaar om Phoma te controleren. De laatste jaren neemt de aantasting van witlofwortels door Phoma in de praktijk dan ook sterk toe en kan een behoorlijke financiƫle tegenvaller ontstaan. In het onderzoek is samengewerkt met onderzoekinstellingen in Belgiƫ en Frankrijk. Doel van dit onderzoek is om een effectieve chemische of biologische bestrijdingsmethode van Phoma in witlof te ontwikkelen.

Resultaten
In seizoen 2000/2001 is een nieuwe formulering van het middel A10466A (Syngenta Crop Protection) getoetst, samen met het tegen Sclerotinia toegelaten middel Rovral en het biologische middel Contans. In seizoen 2001/2002 is het onderzoek voortgezet waarbij het middel Contans is vervallen en ter vergelijking met het middel A10466A is opgenomen. Het middel A10466A vertoonde een goede werking bij een dosering van 40 ml per ton wortels.

Het middel kan bij hogere doseringen een groeiremmend effect veroorzaken. Rovral vertoont in de toegelaten dosering van 130 ml per ton wortels een goede nevenwerking tegen Phoma. Op de korte termijn wordt dan ook geadviseerd de bespuiting bij inslag met Ronilan tegen Sclerotinia te vervangen door Rovral. Een effect van de worteltemperatuur gecombineerd met kunstmatige infectie of een Rovral dosering op Phoma aantasting werd in de uitgevoerde proeven niet waargenomen, wel was Rovral effectief in het onderdrukken van een Phoma aantasting.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation