KNAW

Onderzoek

Bestrijding slakken in spruitkool

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bestrijding slakken in spruitkool
Looptijd 01 / 2002 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1338810
Leverancier gegevens Productschap tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Slakken vormen een toenemend probleem in de spruitkoolteelt. Aan de ene kant lijkt hat aantal slakken toe te nemen, mede door opeenvolgende natte, relatief warme winters. Aan de andere kant dunt het pakket bestrijdingsmiddelen tegen slakken uit. Omdat slakken in korte tijd flinke schade kunnen veroorzaken, moet de slak uit de plant gehouden worden. Slechts enkele slakken kunnen in korte tijd de spruiten van één plant ongeschikt maken voor verkoop.

Doel van dit onderzoek is het vinden van een middel ter bestrijding van slakken. HIertoe worden middelen die in onderzoek in laboratorium / kasproeven goed presteerden, in twee veldproeven toegepast, mits gedragen door de industrie. Daarbij wordt gezocht naar de optimale dosering waarbij een afdoende bestrijding gerealiseerd wordt.

Resultaten
Gedurende de projectperiode zijn jaarlijks twee of drie veldproeven uitgevoerd. De proeven lagen in op of nabij de PPO proefbedijven te Westmaas en Lelystad, en op of nabij de SPNA proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta. In de proeven zijn allerlei middelen ter bescherming van het spruitkoolgewas tegen slakken getoetst, o.a. diverse chemische middelen als gewasbehandeling en diverse biologische middelen. De proeven startten omstreeks het begin van de spruitzetting en liepen door tot het gewas oogstrijp was. Per proef werden 3 à 4 waarnemingen gedaan, waarbij het percentage aangetaste spruiten werd vastgesteld.

Vele van de getoetste middelen hadden onvoldoende potentie onder de voor slakken zeer gunstige omstandigheden in een spruitkoolgewas. Naast de over het algemeen nog redelijke werking van slakkenkorrels leverde vooral toepassing van Phasmarhabditis hermaphrodita, een slakkenparasitaire nematodensoort (merknaam Nemaslug), een prima resultaat. Gedurende de projectperiode is veel moeite gedaan de dosering en het aantal toepassingen omlaag te krijgen, om daardoor de toepassing financieel interessant te maken.

Na afloop van dit project is de toepassing van Nemaslug is in 2003 en 2004 op praktijkschaal ingezet door spruitentelers, op in totaal meer dan 100 hectare. Dit in het kader van een demonstratieproject van LTO Groeiservice gefinancierd door LNV.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Ir. K. Weening

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie