KNAW

Research

Sustainable approach fungus diseases

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sustainable approach fungus diseases
Period 05 / 2007 - 10 / 2007
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/290638
Research number OND1338877
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Een nieuwe manier van schimmelbestrijding middels de UV-C methode, die is ontwikkeld door Clean Light, kan perspectief bieden in de boomkwekerijsector, bijv. tegen de schimmel Cylindrocladium buxicola, veroorzaker van taksterfte in Buxus. De methode wordt al enige tijd toegepast in voeding. Het project bestaat uit 2 onderdelen:

- Proeven op 2 praktijkbedrijven, waarbij niet bestrijden, wekelijks bestrijden met chemische middelen en de UV-C methode worden vergeleken.
- Oriƫnterend onderzoek op de voormalige proeflocatie van PPO in Boskoop naar andere niet bodemgebonden schimmels (bijv. meeldauw) en andere gewassen (4 schimmel-gewascombinaties).

Senter Novem droeg 10.000 bij aan dit project.

Bij PPO vindt in het project "Taksterfte Buxus" onderzoek plaats naar onder andere middelen tegen deze schimmel.

Resultaten
De werking van UV-C tegen Cylindrocladium viel tegen. Een groot knelpunt is dat de schimmelsporen onderin het gewas onvoldoende geraakt worden met het UVc-licht. Meeldauwaantastingen in Prunus, Spirea en roos zijn wel succesvol bestreden. Naarmate de behandeling meerdere keren per week werd uitgevoerd, was het resultaat beter. Voor een praktijkrijpe toepassing van UVc licht in boomkwekerijgewassen en vaste planten is het nog te vroeg.

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation