KNAW

Research

Climate control by means of plant sensors against leaf tilting

Pagina-navigatie:


Update content


Title Climate control by means of plant sensors against leaf tilting
Period 11 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1339040
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Kwaliteitsvermindering door het verschijnsel zweten/bladkiepen van de tulpen vormt nog steeds een groot probleem bij de broeierij van tulpen, vooral in de waterbroei. In de praktijk probeert men deze problemen te voorkomen door ruim te luchten, het instellen van een minimumbuistemperatuur en het verhogen van de EC in het medium. De percentages 2e kwaliteit en uitval blijven echter vaak aanzienlijk. Daarbij kost het vele luchten veel energie. Doel van het project is een methode te ontwikkelen voor het sturen van kasklimaat o.b.v. planttemperatuur bij tulpen. Men hoopt daarmee bladkiep en zweters te kunnen voorkomen en energie te besparen.

Resultaten
Kwaliteitsvermindering door het verschijnsel zweten/bladkiepen van de tulpen vormt nog steeds een groot probleem bij de broeierij van tulpen. Door het klimaat te regelen op dampdrukverschil worden slechte klimaatomstandigheden tijdig gesignaleerd, waarop de computer snel kan ingrijpen.

Uit de gedane proeven kwam naar voren dat problemen met het klimaat onder andere voorkomen kunnen worden door de kassen met zo min mogelijk verwarmingspijpen te verwarmen. De pijpen worden dan heter waardoor de stralingswarmte en dus de plantactiviteit toeneemt, waardoor de problemen met bladkiepen zullen afnemen. In tegenstelling tot wat verwacht werd bleek de meest kritieke periode van de dag de namiddag te zijn (rond zonsondergang) en niet in de ochtend bij zonsopkomst. Door het schermdoek eerder te sluiten wordt een periode van inactief klimaat verkleind.

Related organisations

Other involved organisations

Proeftuin Zwaagdijk

Related people

Contact person M. Compier

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation