KNAW

Research

Crocus root nematode in daffodil

Pagina-navigatie:


Update content


Title Crocus root nematode in daffodil
Period 12 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1339044
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In dit onderzoek wordt een toets op krokusknolaaltje ontwikkeld die in alle gewassen toepasbaar is. De symptomen bij Tête-à-Tête worden omschreven. Daarnaast zal binnen dit project een beperkt onderzoek plaatsvinden naar bestrijding en schade door een warmwaterbehandeling bij Tête-à-Tête.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat Tête-à-Tête geen makkelijk aan te tasten waardplant is. Symptomen in het veld en tijdens de bewaring zijn noch in de praktijk noch in het onderzoek gevonden. Alleen bij afbroei zijn bij besmette planten in beperkte mate symptomen gevonden: op het oog gave bollen met slechte beworteling, achterblijvende spruitgroei, beek groene en soms bruine bladeren en bruine bolrokken, vooral rond de spruit. De blad- en bolaantasting kan verward worden met een aantasting door stengelaaltjes.

Een warmwaterbehandeling van 4 uur 47°C kort na rooien kon zonder gewasschade voor afbroei worden uitgevoerd, mits voldoende voorwarmte werd gegeven.

Er is een snelle DNA-toets ontwikkeld, die zowel met zuivere aaltjes als met bolmateriaal werkt.

Related organisations

Related people

Project leader Ing. P.J. van Leeuwen
Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation