KNAW

Research

Small leaf on potplants

Pagina-navigatie:


Update content


Title Small leaf on potplants
Period 02 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/290556
Research number OND1339167
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het project moet inzicht in de factoren die smalbladigheid teweegbrengen en de interactie die er mogelijk tussen deze factoren bestaat bij gewassen zoals Dieffenbachia en moet uitmonden in een gericht praktijkadvies om smalbladigheid te voorkomen.

Dit project heeft een vervolg gekregen onder de naam "Smalbladigheid bij potplanten, vervolg".

Resultaten
Het is vooral de lage EC die bij Dieffenbachia voor groeiafwijkingen zorgt: de planten zijn meer gedrongen, de bladafsplitsing verloopt minder snel, minder bladtekening is aanwezig en bladeren worden smaller.

Dit betrof vaak het 6e-7e blad van de plant, terugrekenend betekent dit dat deze bladeren al tijdens het steksnijden, en/of in de periode daarna (bewortelingsfase) geïnitieerd zijn.

De symptomen van smalbladigheid vertonen sterke gelijkenis met die van DMV (Dasheen Mosaic Virus).

Door NAKTuinbouw is uitgebreid met diverse analyse methoden (ELISA, PCR, Electronenmicroscopie, Toetsplantenonderzoek) getoetst op virusaantasting, uiteindelijk is geconcludeerd dat niet is aangetoond dat DMV de veroorzaker is van smalbladigheid.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation