KNAW

Onderzoek

Smalbladigheid bij potplanten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Smalbladigheid bij potplanten
Looptijd 02 / 2006 - 12 / 2007
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/290556
Onderzoeknummer OND1339167
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het project moet inzicht in de factoren die smalbladigheid teweegbrengen en de interactie die er mogelijk tussen deze factoren bestaat bij gewassen zoals Dieffenbachia en moet uitmonden in een gericht praktijkadvies om smalbladigheid te voorkomen.

Dit project heeft een vervolg gekregen onder de naam "Smalbladigheid bij potplanten, vervolg".

Resultaten
Het is vooral de lage EC die bij Dieffenbachia voor groeiafwijkingen zorgt: de planten zijn meer gedrongen, de bladafsplitsing verloopt minder snel, minder bladtekening is aanwezig en bladeren worden smaller.

Dit betrof vaak het 6e-7e blad van de plant, terugrekenend betekent dit dat deze bladeren al tijdens het steksnijden, en/of in de periode daarna (bewortelingsfase) geïnitieerd zijn.

De symptomen van smalbladigheid vertonen sterke gelijkenis met die van DMV (Dasheen Mosaic Virus).

Door NAKTuinbouw is uitgebreid met diverse analyse methoden (ELISA, PCR, Electronenmicroscopie, Toetsplantenonderzoek) getoetst op virusaantasting, uiteindelijk is geconcludeerd dat niet is aangetoond dat DMV de veroorzaker is van smalbladigheid.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie