KNAW

Research

Temperature research tomato

Pagina-navigatie:


Update content


Title Temperature research tomato
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1339189
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Om na te gaan op welk moment van de dag de tomatenplant het meest gevoelig is voor temperatuur is een experiment uitgevoerd in klimaatkamers. Vervolgens is in een kasexperiment onderzocht wat het effect is van een tijdelijke temperatuurverlaging na zonsopkomst op groei en productie van tomaten.

Resultaten
Voor de praktijk betekenen de resultaten dat een temperatuurdaling (DROP) in de ochtend bij jonge planten beter niet toegepast kan worden, omdat dit ten koste gaat van de opbouw van het bladoppervlak en daarmee ook ten koste van de groei. Bij planten met voldoende bladoppervlak (LAI van 3 of meer) heeft een temperatuurdaling in de ochtend geen (negatieve) effecten op gewasgroei en productie.

Daarmee is het goed mogelijk de temperatuur in de ochtend te laten dalen om een lagere etmaaltemperatuur te realiseren. Voor schermende telers geldt dat de temperatuurval die ontstaat wanneer het scherm in de ochtend ineens wordt opengetrokken geen negatieve gevolgen voor het gewas hoeft te hebben, mits de temperatuurval overal in de kas even groot is.

Related organisations

Related people

Contact person J. Klap

Classification

D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation