KNAW

Research

Application of plant irridation in greenhouse vegetable cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Application of plant irridation in greenhouse vegetable cultivation
Period 03 / 2001 - 10 / 2002
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/296396
Research number OND1339193
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Het verzamelen van (teelt)technische gegevens over belichte glasgroenteteelt om de effecten van het toepassen van assimilatiebelichting binnen glasgroenteteelt te kunnen bepalen op:

- Energie-efficientie.
- Imago product en sector (oa ivm lichthinder ed).
- Bedrijfseconomie (haalbaarheid).

Resultaten
Het onderzoek kan opgedeeld worden in 3 delen:

- Literatuurstudie en inventarisatie gegevens buitenland.
- Gegevensverzameling bij 4 belichtende groenteteeltbedrijven gedurende een jaar.
- Analyse gegevens en vergelijking met normgetallen en rekenmodellen.
- Analyse en toelichting m.b.t. het effect van belichten van glasgroente.

De gegevens dragen bij aan een betere, meer gerichte besluitvorming over toepassing van assimilatiebelichting.

Het eindrapport is niet beschikbaar.

Related organisations

Related people

Contact person D. Medema

Classification

D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation