KNAW

Onderzoek

Toepassing van assimilatiebelichting in de glasgroenteteelt

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Toepassing van assimilatiebelichting in de glasgroenteteelt
Looptijd 03 / 2001 - 10 / 2002
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/296396
Onderzoeknummer OND1339193
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het verzamelen van (teelt)technische gegevens over belichte glasgroenteteelt om de effecten van het toepassen van assimilatiebelichting binnen glasgroenteteelt te kunnen bepalen op:

- Energie-efficientie.
- Imago product en sector (oa ivm lichthinder ed).
- Bedrijfseconomie (haalbaarheid).

Resultaten
Het onderzoek kan opgedeeld worden in 3 delen:

- Literatuurstudie en inventarisatie gegevens buitenland.
- Gegevensverzameling bij 4 belichtende groenteteeltbedrijven gedurende een jaar.
- Analyse gegevens en vergelijking met normgetallen en rekenmodellen.
- Analyse en toelichting m.b.t. het effect van belichten van glasgroente.

De gegevens dragen bij aan een betere, meer gerichte besluitvorming over toepassing van assimilatiebelichting.

Het eindrapport is niet beschikbaar.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Medema

Classificatie

D14800 Energie
D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie