KNAW

Research

Mortality braeburn

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mortality braeburn
Period 01 / 2006 - 11 / 2006
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/291484
Research number OND1339194
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In de zomerperiode treedt bij het appelras Braeburn regelmatig topsterfte op, groeischeuten verwelken en kleuren later bruin. Ook bij sierappel komt het verschijnsel voor. De verschijnselen lijken op bacterievuur, maar deze bacterie is niet aangetroffen. In het project is onderzocht of schimmels en (droogte)stress oorzaken zijn van het probleem.

Resultaten
Aanleiding

Een regelmatig terugkerend probleem in het appelras Braeburn was gedurende de zomerperiode Topsterfte, het verwelken van groeischeuten die later bruin verkleuren. Met het afsterven van de toppen ontstaat productieverlies. Uit angst voor bacterievuur verwijderen kwekers de toppen bij het zien van de eerste aantasting. Dit kost arbeid en kwaliteit.

Oorzaak Pseudomonas syringae
In de eerste helft van 2006 is door DLV Facet op een aantal praktijkbedrijven het verloop van het schadebeeld intensief vervolgd. Daarnaast heeft een vooronderzoek plaatsgevonden door middel van literatuuronderzoek en een korte enquête onder vruchtboomkwekers. Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat Braeburn veel gevoeliger is voor ziekten dan tot nu toe werd aangenomen. In de literatuur worden Erwinia en Pseudomonas vaak in één artikel genoemd, wat bestrijding en aanpak betreft. Onder andere stressfactoren bepalen waarschijnlijk of Pseudomonas wel dan niet openbaart in Braeburn. In de vruchtboomkwekerij is het verschil tussen Erwinia en Pseudomonas eigenlijk alleen in het laboratorium (DNA-techniek) aan te tonen. Uit waarnemingen in de praktijk blijkt dat de beschrijvingen van Pseudomonas in de literatuur niet altijd compleet zijn. Een belangrijk voorbeeld in deze is dat er bij Pseudomonas ook bacterieslijm voorkomt (zoals bij Erwinia), wat voor de herkenning erg belangrijk is. Na analyse van plantmateriaal blijkt dat Pseudomonas syringae de veroorzaker is van de topsterfte in Malus domestica Braeburn .

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek en/of acties
Pseudomonas is een zwakteparasiet. Droogte, wateroverlast en hoge mestgiften zijn stressfactoren. Beschadigingen aan het gewas, bijvoorbeeld door bespuitingen en door toppen, maar ook hagelschade, veroorzaken invalspoorten voor ziekten. Preventief kunnen bespuitingen met Topsin M enig soelaas bieden, maar echte oplossingen zijn wettelijk niet toegestaan. Daarnaast in hygiënisch telen noodzakelijk. Meer bekendheid over de ontwikkeling en levenscyclus van Pseudomonas syringae is dringend gewenst. Misschien is een andere onderstam voor Braeburn beter. Verder moeten de verschillen tussen Erwinia (bacterievuur) en Pseudomonas duidelijker worden beschreven. Tot slot is het ontwikkelen van een snelle detectiemethode gewenst

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation