KNAW

Research

Prevention fusarium in tulip storage

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prevention fusarium in tulip storage
Period 01 / 2002 - unknown
Status Completed
Research number OND1339220
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
De schimmel Fusarium oxysporum is debet aan vrij veel uitval in tulp. Sinds 2000 is er sprake van een sterke toename van dit probleem door de hele keten. Naast onderzoek in het productiedeel van de keten, op de bollenteeltbedrijven, is ook bij de exportbedrijven de problematiek gevolgd. Exporteurs zien tijdens de bewaring door de jaren heen meer en meer zuur ontstaan. Het uitzoekwerk vormt een alsmaar groeiende kostenpost. Door dit onderzoek wilde men meer inzicht krijgen in de mate waarin Fusarium in de exportfase van de handelsketen wordt veroorzaakt en welke maatregelen exporteurs daartegen kunnen inzetten.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de herkomst van de partij het meest bepaalt in welke er infectie door zuur optreedt. Een potentieel slechte partij die goed wordt gedroogd en geventileerd kan de bewaring gunstig doorstaan.

De oorzaak van onverwacht optreden van zuur kon niet worden gevonden, maar de uitkomsten laten zien dat soms een korte periode van ongunstige omstandigheden daar iets mee te maken heeft. De situatie doet zich vooral voor tussen klaarmaken en afleveren van de bollen. Het advies luidt dan ook de bollen na het uitzoeken niet zonder lucht weg te zetten. Beter is het ze nog wat extra te drogen gedurende de eerste 1 à 2 dagen.

Een ander advies is om meer aandacht te schenken aan de RV tijdens de bewaring. Bij hoge buitentemperaturen kan de RV binnen oplopen, hetgeen gunstig is voor het uitbreken van zuur. Dit kan worden opgevangen door tijdelijk de temperatuur wat te laten oplopen

Related organisations

Related people

Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation