KNAW

Research

Prevention sofs fruits on marrow in the distribution chain

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prevention sofs fruits on marrow in the distribution chain
Period 03 / 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1339222
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Zachte vruchten in courgettes is een kwaliteitsprobleem dat ontstaat in het handelskanaal. Hierdoor komen regelmatig partijen vanuit het handelskanaal terug bij de telers. Het terugzetten in kwaliteitssortering leidt tot een sterke vermindering van het saldo voor deze teelt. Ook het imago van de courgetteteelt loopt hierdoor een forse deuk op.

Uit literatuur onderzoek blijkt, dat bij gewassen die bij 10 gr C. bewaard worden, (dat voor courgette vereist is), 4 keer zoveel vochtverlies optreedt vergeleken met bewaring bij 5 gr. C. Een goede vochttoestand van het geoogste product is belangrijk. Doel van het onderzoek is voorkomen van zachter vruchten door een goede vochtvoorziening tijdens de vruchtzetting en vruchtgroei.

Resultaten
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat, de in het uitstalleven weggezet product, de vochttoestanden (laag en normaal) goed bleef bij 7 graden. De hoge luchtvochtigheid bleef ook goed van kwaliteit de vruchten werden niet zacht of inwendig voos.

Na aanpassing van de naoogstfase naar 3 uur veld - uitstal en vervolgens uitstalling bij 15 gr. C. werden:

- Na 3 dagen de eerste courgettes zacht (8%).
- Na 5 dagen was 25% van de courgettes zacht.
- Na 7 dagen was meer dan 50% van de courgettes zacht.
- Na 10 dagen is dat percentage opgelopen naar bijna 70%.
- Droger geteelde vruchten lijken eerst minder snel zacht te worden, maar na 6 dagen sneller zacht te worden. (conclusie gebaseerd op basis van 10 vruchten).

Besloten is de proef in 2007 voort te zetten in een tunnelteelt waarbij de planten in kuipen, los van de ondergrond worden geteeld. Qua proefopzet zullen meerdere uitstalleven temperaturen worden beproefd al dan niet in combinatie met een korte veld uitstal.

Regelmatig komen er partijen met zachte courgette terug van de handel die bij de oogst goed waren. Verondersteld werd dat vooral vochttekort tijdens de groei de zachte vruchten veroorzaakt. In 2006 is een proef opgezet met 3 vochtregiems maar de resultaten gaven geen duidelijk effect van zachte vruchten door droger telen. Wel bleek koeling kort na oogst zachte vruchten te beperken. Om factoren als vochttekort en ketencondities nader te toetsen is in 2007 een proef uitgevoerd: teelt bij lage en normale vochttoestand gevolgd door een ketensimulatie. De conclusie: Snelle verlaging van de temperatuur vanaf kort na de oogst zal het probleem van zachte vruchten zeer sterk beperken.

Related organisations

Related people

Contact person Ir. K. Weening

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation