KNAW

Research

Preliminary study alternative control mites in tulip and lily

Pagina-navigatie:


Update content


Title Preliminary study alternative control mites in tulip and lily
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/295666
Research number OND1339223
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In bloembollen wordt Actellic gebruikt om mijten te bestrijden. Er is geen goed alternatief voor Actellic dat op praktijkbedrijven kan worden toegepast. In dit onderzoek wordt een eerste screening gedaan met synthetische contactmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (GNO s) en feromonen bij tulpengal- en bollenmijt.

Het doel van dit screeningsonderzoek was de potentie van de voorgestelde nieuwe bestrijding methoden vast te stellen.

De onderzochte nieuwe methoden zijn: het toepassen van chemische contactmiddelen (o.a. insecticiden), GNO s (Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong) en Feromonen.

Het project "Alternatieve bestrijding mijten tulp & lelie" is een vevolg op dit vooronderzoek.

Resultaten
Er zijn twee proeven ingezet in bewaarruimtens , één direct na het rooien en één na besmetting enkele maanden later. 10 middelen gaven een significante bestrijding te zien die vergelijkbaar is met die van Actellic.

Voor het onderzoek naar de werking van GNO s zijn proeven op bollenmijten en galmijten in glazen potjes op het laboratorium ingezet. Alleen dampwerking van de middelen leidde niet tot het gewenste resultaat. De middelen werkten beter in de proeven met contact en een combinatie van contact en dampwerking. Zeker twee middelen bieden perspectief voor de bollenmijtbestrijding. Het toepassen van een feromoon lijkt enige verbetering op de bestrijding van bollenmijt te kunnen geven.

De bestrijding van tulpengalmijt was ook bij vernevelen van de bestwerkende GNO s niet volledig maar wel gelijkwaardig met de werking van Actellic wanneer dit op zelfde wijze wordt toegepast. Beide GNO s bieden perspectief en dienen in vervolgonderzoek op bollen uitgetest worden om erachter te komen of de plaag op de bollen ook in voldoende mate voorkomen kan worden.

Related organisations

Related people

Contact person M. Compier

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation