KNAW

Research

Preliminary study actulising KWIN

Pagina-navigatie:


Update content


Title Preliminary study actulising KWIN
Period 04 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1339224
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
De oude uitgave van de KWIN ( Kwantitatieve Informatie ) van de boomkwekerijsector dateert uit 1998. Bij de diverse gebruikers van de KWIN is in een voorstudie nagegaan aan welke gegevens behoefte bestaat. De resultaten worden gebruikt bij het actualiseren van de KWIN.

Resultaten
In het eindrapport is het resultaat van de inventarisatie weergegeven met als eindresultaat een voorstel voor de inhoud van KWIN Boomkwekerij 2005.

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation