KNAW

Onderzoek

Weefselkweek zantedeschiaknollen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Weefselkweek zantedeschiaknollen
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1339239
Leverancier gegevens Productschap tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het project is een vervolg op project "Snelle vermeerdering bollen in vitro". In dit project is onder andere gekeken naar de oorzaak van de afwijkingen die bij Zantedeschia op kunnen treden na de weefselkweek. Het doel was de risicovolle stappen in de weefselkweek te identificeren en alternatieven daarvoor te vinden.

Bij het opstellen van dat project was voorzien dat de vegetatieve teeltfase uitsluitsel over het effect van de verschillende behandelingen zou geven. Dit blijkt bij de eerste resultaten van de teeltproeven niet het geval. In het huidige project worden de behandelingen met goede resultaten in de vegetatieve fase in de kas geteeld voor bloemproductie.

Resultaten
Hoewel het onderzoek, inclusief de jaren voorafgaande aan dit vervolgproject, duidelijke en bruikbare resultaten heeft opgeleverd is er geen eenduidig advies samen te stellen voor een te volgen weefselkweekprotocol. De verschillen tussen de behandelingen bleken vaak kleiner dan vooraf was verondersteld. Een van de aspecten bij de vermeerdering via weefselkweek die niet zijn onderzocht is het protocol van het inzetten.

Welke en hoeveel ogen worden ingezet en hoeveel cytokinine wordt daarbij gebruikt. Dit zou mogelijk nog meer van invloed kunnen zijn op het ontstaan van afwijkingen dan de gebruikte variabelen in dit onderzoek.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. P.J. van Leeuwen
Contactpersoon M. Compier

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie