KNAW

Research

Disease and feed bumble bees

Pagina-navigatie:


Update content


Title Disease and feed bumble bees
Period 01 / 2002 - unknown
Status Completed
Research number OND1339247
Data Supplier Productschap tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In de hommelteelt bestaat behoefte aan voedsel van een meer constante kwaliteit dan door honingbijen verzameld stuifmeel. Hierdoor kunnen schommelingen in de hommelteelt, vooral de aanvang van de ovipositie en de grootte van het broednest, voorkomen worden.

Daarom is dit onderzoek uitgevoerd waarbij effecten van diƫten, bestaand uit stuifmeel en bijmengingen met (uit de bijenteelt) bekende stuifmeelvervangingsmiddelen, op ovipositie, ontwikkeling van broednest en het eiwitgehalte in het haemolymph van werksters werd bepaald.

Resultaten
De hommelkoninginnen die gevoerd werden met 100% en 70% eiwitbrood en met 100% en 70% Bee Pol kwamen niet tot ovipositie. Het bijmengen van 30% eiwitbrood resulteerde niet in een statistisch aantoonbaar verschil in ovipositie maar wel in het aantal werksters. Hieruit blijkt dat de broedzorg met dit dieet minder is dan met stuifmeel of met 70% stuifmeel + 30% Bee Pol.
Het bijmengen van 30% Bee Pol aan stuifmeel doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het voedsel, uitgedrukt in grootte van broednest en eiwitgehalte in het haemolymph van werksters. Deze bijmenging resulteert in een meer constante kwaliteit van het hommelvoedsel.

Related organisations

Related people

Contact person J. Klap

Classification

D18140 Nature and landscape
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation